Užívejte pozitivní samomluvy

pozitivni_samomluva

Jednou z nejúčinnějších technik motivace je samomluva. Průměrného člověka napadne asi padesát tisíc myšlenek denně.

Mnoho z nich se týká jeho samého a mnoho jich je negativních, např:

  • Nikdy nebudu mít to, co chci
  • Co si to namlouvám
  • Nejsem dost dobrý
  • Prostě řeknou ne
  • Proč se namáhat

Takové myšlenky nám brání v tom, abychom dělali to, čeho je třeba pro dosažení našich cílů a snů. Takovou negativní samomluvu musíme nahradit samomluvou pozitivní.

V psychologii existuje zákon, který říká, že se nemůžeme ničeho zbavit, aniž to nahradíme něčím jiným. Když se snažíme odstranit negativní samomluvu, musíme nahradit stará, na strachu založená negativní prohlášení novými pozitivními prohlášeními.

Nikdy mě nevyslechnou.

nahraďte

S pomocí a podporou druhých radostně vytvářím to, co chci.

Proč bych se měl snažit.

nahraďte

S každým pokusem se přibližuji k cíli.

Je dobré udělat si seznam všech negativních myšlenek týkajících se problému žádání. Ke každé negativní myšlence napište  její pozitivní protiklad jednotlivě na zvláštní karty. Tyto karty noste u sebe a několikrát denně si je přečtěte. Neustálé opakování začne pomalu vytlačovat vaše negativní myšlenky a názory.

Z knihy Aladinův faktor

Napsat komentář