Máme v sobě dva vlky

poziti dva vlci

Podle staré moudrosti indiánů v sobě každý nosíme dva vlky, kteří spolu svádí boj.

První vlk je špatný, představuje:

 • závist
 • vztek
 • sobeckost
 • žárlivost
 • hrubost
 • namyšlenost
 • nenávist

Ten druhý vlk je dobrý, ztělesňuje:

 • radost
 • vyrovnanost
 • naději
 • empatii
 • laskavost
 • věrnost
 • lásku
 • soucit

Který vlk ve vás vyhraje? Ten, kterého krmíte.

Inspirovánu knihou Psychologie ovlivňování.