Jak žádat

jak_zadat

Žádejte, jako byste očekávali, že žádané dostanete.

Vaše očekávání, že dostanete to, o co žádáte, ovlivní všechno ostatní – vaše držení těla, váš pohled, tón hlasu atd.

Žádejte s pozitivním očekáváním

Protože, jestli očekáváte, že budete odmítnuti, projeví se to i navenek. Proto je důležité, abyste věřili, že už máte to, o co žádáte. Než někoho požádáte, snažte se odhadnout, zda je schopen vám to dát.

Nežádejte nahého člověka, aby vám dal košili.

Uvědomte si, že někteří lidé vám nejsou schopni vyhovět. Nesmíte to očekávat od někoho, kdo toho není schopen.

Než požádáte přesvědčte se, že vás ten druhý opravdu poslouchá. Získejte si plnou pozornost.

Vyjadřujte se jasně a konkrétně

Nejasně vyjádřené přání:

Co chcete?

Více peněz!

Tady máte pět korun. Tak a máte víc peněz. Jste spokojen?

Ne. Já chci víc!

A jak jsem to měl vědět?

Mnozí lidé nevědí přesně, co chtějí, protože si neumějí představit, že by toho mohli dosáhnout a proto se tím nezabývají. Neuvědomují si však, že kdyby si ujasnili, co chtějí a co to bude stát, pak by jejich mozek našel způsob, jak toho dosáhnout.

Žádejte od srdce

Mluvte od srdce a nestarejte se o to, jak to lidé budou brát. Jděte nespoutaně za svým cílem. Když o něco žádáte, dívejte se lidem do očí. Uvědomte si, že lidé udělají mnohem víc pro ty, kteří jsou přátelští, slušní a zdvořilí.

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zapůsobit na lidi, je vhodný humor. Ten vzbuzuje u lidí pozornost, zaplavuje mozek endorfiny, odzbrojuje rezistenci a otvírá mysl novým možnostem.

Musíte dávat, abyste mohli dostávat

Jste-li k lidem laskaví, budou laskaví i oni k vám. Rozdávejte komplimenty a chválu. Je dobré, když druhému řeknete, proč o něco žádáte a jaký to jemu přinese užitek, když vám vyhoví.

Z knihy Aladinův faktor

Napsat komentář