Hřebíky ve vratech- neubližujte ostatním a buďte trpěliví

hřebíky v dlani

Byl jednou jeden mládenec s prchlivou povahou. Jednoho dne mu otec dal pytel plný hřebíků a řekl: „Pokaždé, když ztratíš trpělivost nebo se s někým pohádáš, zatluč do vrat jeden hřebík.“

První den syn zatloukl do vrat 29 hřebíků. V průběhu následujících týdnů se postupně učil sebeovládání a počet hřebíků zatlučených do vrat se zmenšoval. Mladík pochopil, že je snazší se ovládat, než zatloukat hřebíky.

Konečně přišel den, kdy nezatloukl ani jeden. Šel to oznámit otci.

Ten na to: „A teď za každý den, kdy nebudeš prchlivý, jeden hřebík vytáhni.“

Nakonec nastal den, kdy mohl mládenec otci říci, že ze vrat vyndal poslední hřebík.

„Náš hlavní smysl života je pomáhat ostatním. Pokud jim neumíte pomoci, tak jim alespoň neubližujte.“

Otec ho k vratům zavedl a povídá mu: „Choval ses dobře synu, ale podívej se sám, kolik děr zůstalo ve vratech! Už nikdy nebudou taková, jako dřív. Když se s někým hádáš a křičíš na něj nadávky, způsobuješ mu stejné rány, jaké zůstaly tady na těch vratech. Můžeš do člověka vrazit nůž a hned ho vytáhnout, avšak rána zůstane. A není důležité, kolikrát pak budeš prosit o odpuštění. Rána nezmizí. A rána způsobená slovy bolí stejně, jako rána fyzická.“

Related Posts

pneu_dej_a_bude_ti_dano Pomáhejme si 13.7.2016

Napsat komentář