6 věcí které vám pomohou v práci k úspěchu

poziti_uspech

  1. Problémy řešte, nevytvářejte je.
  2. Vyberte si takovou profesi, v níž se můžete stát odborníkem.
  3. Nikdy nezůstávejte v zaměstnání, které již není užitečné, ale rychle začněte hledat jiné profesní možnosti.
  4. Pokud stojíte před obtížným problémem, modlete se k Bohu, aby vám poskytl vedení.
  5. Mějte na paměti, že peníze nikdy nejsou samotným cílem, ale pouze prostředkem k dosažení tohoto cíle.
  6. Využívejte své hmotné zisky takovým způsobem, aby z nich měli prospěch i ostatní.

Inspirováno z knihy Templetonův plán.